Het waarborgfonds, wat is het en wat doet het?

Iedereen heeft weleens een verhaal gehoord waarbij iemand terugkwam bij zijn voertuig en dat hier schade aan te zien was die er voorheen nog niet was. Veelvoorkomende voorbeelden zijn er op parkeerplaatsen, waarbij de deuren van een auto een ander voertuig raken of bij voertuigen die op straat geparkeerd staan. In Nederland wordt vaak gedacht dat degene die de schade lijdt dit dan zelf maar moet vergoeden; er is immers geen dader bekend. Dit klopt echter niet. Nederland kent een vangnet voor de mensen die schade hebben geleden waarbij deze niet verhaald kan worden op een ander. Dit heet het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds is opgericht in 1965 met als doel de gedupeerde te compenseren voor schade die hij heeft geleden door een derde die niet bekend is of niet verzekerd is. Dit fonds wordt gefinancierd door alle autoverzekeringen in Nederland en de Nederlandse staat gezamenlijk. Het is overigens niet alleen bedoeld voor voertuigschade. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u ook schade aan uw fiets, uw gevel of uw hekwerk maar ook eventueel letselschade vergoed krijgen. Alle materiële schade kan vergoed worden door het Waarborgfonds.

Voorwaarden van het Waarborgfonds

Wanneer kom je nou in aanmerking voor het Waarborgfonds? Allereerst moet er sprake zijn van een ongeval, veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Als de schade is ontstaan door vandalisme of door een fietser kom je dus niet in aanmerking. Schade ontstaan door een gekoppeld stuk aan een motorvoertuig telt wel. Dit zijn bijvoorbeeld aanhangwagens achter een auto.

Als aan de eerste voorwaarde is voldaan moet vervolgens aan één van de volgende voorwaarden voldaan worden:

– De dader is doorgereden en zijn identiteit is niet te achterhalen;
– Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd;
– Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaak, was gestolen en bestuurder wist dit;
– De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft en je kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.
– Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet;

Kortom, er moet sprake zijn van een onbekende of onverzekerde dader, of er moet sprake zijn van een failliete verzekeraar.

Verdere regels

Vervolgens moet er nog worden gekeken naar de onderzoeksplicht. U moet aantoonbaar naar de dader gezocht hebben indien zijn identiteit onbekend is. U hoeft hiervoor niet actief op straat te zoeken naar de dader, maar als u een bericht hebt geplaatst waarin u vraagt of iemand het ongeval heeft gezien en de dader kent, of wanneer u simpelweg aangifte hebt gedaan bij de politie dan heeft u aan deze voorwaarde voldaan.

Tot slot is er een eigen risico van een bedrag van €250.-. Schades die minder groot zijn dan dit bedrag zullen dus niet in aanmerking komen voor het Waarborgfonds.
Heeft u verdere vragen over het Waarborgfonds of heeft u de afgelopen 3 jaar schade geleden door een onbekende dader? Neem dan contact op met e-Letsel. e-Letsel is gespecialiseerd in alle soorten schade en kan u verder helpen met uw vraag.