Letsel bij sport en spel, is de schade verhaalbaar?

Sporten is een gezonde activiteit. Het is belangrijk om te bewegen om je lichaam fit en gezond te houden. Zo kunt u een eindje wandelen of fietsen, of u kunt thuis wat gymnastiekoefeningen doen. Veel mensen vinden het echter leuker om samen met andere te sporten in de vorm van een spel. In Nederland is voetbal de meest gespeelde sport. Ieder kind heeft vroeger wel eens een balletje getrapt. Maar naast voetbal zijn er ook sporten als tennis, volleybal, hockey of vechtsporten. Al deze spellen in teamverband kunnen mogelijk letsel veroorzaken door toedoen van een ander. Is dit het risico van de sport of het spel of is deze schade in de vorm van letsel te verhalen?

Verhaalbaar of niet?

Over het algemeen is het antwoord op deze vraag negatief. Aan het actief meedoen aan een sport- of spelgelegenheid zijn risico’s verbonden waar je als speler rekening mee moet houden. Zo zijn er weleens contactmomenten bij het voetbal, zoals een sliding, waarbij een speler de bal bij een ander probeert weg te trappen door richting hem te glijden over het gras. Hierbij is de kans aanwezig dat die speler het been van de ander raakt en hem daarbij verwondt. Hoewel er nu schade aan is gericht, heeft de speler die de sliding inzet zich aan de bestaande spelregels gehouden. Hij kan gestraft worden middels een gele of rode kaart, maar je kunt hem niet aansprakelijk stellen voor letsel. Hij probeerde de ander niet te verwonden, zijn intentie was om de bal weg te schieten.

Bewuste roekeloosheid bij sport en spel

Maar wat als de speler nou niet de intentie had om de bal weg te schieten maar de bedoeling had om de ander te raken en hem daarmee te blesseren? De sliding mag nog steeds ingezet worden, maar nu is er sprake van onsportief gedrag. De sliding mag worden ingezet om de bal weg te spelen, niet om een ander pijn te doen. Er moet dus sprake zijn van aantoonbaar roekeloos gedrag met ernstige schuld. Denk aan een bokser die na de bel de andere vechter op zijn achterhoofd slaat, of een voetballer die een ander met een sliding op zijn enkels raakt terwijl diegene de bal niet eens heeft. Deze situaties horen niet in het spel thuis en zijn dus aantoonbaar roekeloos. Dit leidt ertoe dat de overtredende speler een onrechtmatige daad heeft gepleegd.

Het bewijzen van deze roekeloosheid en de onrechtmatige daad zal lastig zijn. Overtredingen binnen het spel in sport- en spelsituaties zullen door de rechter als dusdanig worden gezien. Dit betekent dat de andere partij niet aansprakelijk is. Alleen de grove overtredingen die buiten het spel worden begaan, zoals het genoemde voorbeeld van de bokser die na de bel wordt geslagen, zijn aantoonbaar bewust roekeloos. Overtredingen binnen het spel worden vaak afgedaan door de spelregels van het spel. Een sliding op de benen van de tegenstander zal worden bestraft met een gele- of rode kaart en een duw bij basketbal zal leiden tot een time-out, precies op de manier zoals in de regels van de respectievelijke sporten beschreven staat. Enig letsel wat uit de sport of het spel voortvloeit, zal gestraft worden met een straf binnen de spelregels.

Verdere vragen

Heeft u twijfels over een bepaalde spelsituatie of heeft u een situatie meegemaakt waarbij een tegenstander bewust roekeloos was tegen u? Dan heeft u mogelijk kans op een vergoeding. U kunt voor deze vragen bij E-letsel terecht. E-letsel kan u vertellen of de schade verhaalbaar is en indien dat zo is, kunnen wij deze zorg gratis uit handen nemen zodat u kunt herstellen van het letsel.