Letselschade

 
Wat is letselschade

Indien er wordt gesproken over letselschade gaat het over het oplopen van lichamelijke en/of psychisch letsel door een ongeval. Het ongeval kan door iemand anders, maar ook door eigen toedoen zijn veroorzaakt. De meeste voorkomende oorzaken van letselschade zijn:

De specialisten van e-Letsel ondersteunen slachtoffers van letselschade en nemen hierbij ook alle juridische en financiële zorgen uithanden. Ook zal e-Letsel adviseren op sociaal en medisch gebied. Indien u letselschade oploopt heeft u veel vragen. Wij van e-Letsel proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Heeft u recht op een schadevergoeding?

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval en u heeft hierdoor letselschade opgelopen, betekent dit niet direct dat u recht heeft op een volledige schade. Recht op een schadevergoeding bestaat pas wanneer een andere partij aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

De aansprakelijkheid is in Nederland bij wet vastgelegd en wordt getoetst aan de hand van het Nederlandse recht. Dit zijn behoorlijk lastige vraagstukken waar onze specialisten zicht voornamelijk mee bezig houden. Het is voor ons dan ook belangrijk deze zorgen uit handen te kunnen nemen.

Welke schade mag worden verhaald

De directe financiële gevolgen van een letselschade zijn vaak direct duidelijk, bijvoorbeeld medische kosten, vervoerskosten en loonderving door ziekte dagen. Maar naast de directe gevolgen, heeft letselschade vaak ook indirecte financiële gevolgen die niet direct duidelijk zijn. Onze specialisten zullen de totale schade samen met u in kaart brengen om een goed overzicht te krijgen van de volledige schade.

Indien de aansprakelijkheid is erkend zal de materiele en immateriële schade worden vergoed door de aansprakelijke partij. In de meeste gevallen zal een verzekeraar de schade vergoeden.

Materiële letselschade

Enerzijds bestaat er materiële schade, schade die direct uit te drukken is in geld. Hierbij moet u denken aan kosten voor eventuele huishoudelijke hulp, voertuigschade, schade aan kleding, vervoerskosten, niet gedekte medische kosten en verlies van arbeidsvermogen. Uiteraard kunnen naast deze kosten ook andere kosten voorkomen. Samen vormen deze kosten uiteindelijk de letselschade. Het is belangrijk dat het financiële nadeel als gevolg van het ongeval wordt vergoed door de aansprakelijke partij.

Immateriële schade

Aan de andere kant bestaat er ook immateriële schade. Deze schade bestaat uit niet-financiële gevolgen van het ongeval. Denk hierbij aan het ongemak, verdriet en de pijn die het heeft veroorzaakt. De vergoeding die hiervoor beschikbaar wordt gesteld heet smartengeld. Het smartengeld is een tegemoetkoming voor de immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijke van bijvoorbeeld de ernst van het letsel, leeftijd, arbeidsongeschiktheid etc.

Onze taak als belangenbehartiger

Een slachtoffer zal vaak in eerste instantie een schade afhandelen met de verzekeraar, maar door het grote kennisverschil heeft een slachtoffer recht op een belangenbehartiger. Het in de hand nemen van een belangenbehartiger die is gespecialiseerd is in het verhalen van schade, vergroot uw kans dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. Mocht u slachtoffer zijn van een ongeval is het belangrijk dat u zich kunt focussen op uw herstel, daarom zullen wij alle financiële, sociale en juridische zorgen uit handen nemen.

  • Specialistisch
  • Onafhankelijk
  • Volledig Kosteloos
  • Persoonlijke aandacht
  • Contact binnen een werkdag