Letselschade door een strafbaar feit

 

Bent u slachtoffer van een geweldincident en heeft u hierdoor lichamelijk en/of psychisch letsel opgelopen? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Een mishandeling kan uw leven ingrijpend veranderen. Als gevolg van uw letselschade kunt u wellicht niet meer werken, heeft u kosten voor medische hulp of zijn er andere kosten die moeten worden betaald. Wanneer u weet wie de dader is, dan kunnen wij u helpen bij het verhalen van uw letselschadevergoeding.

Waar te beginnen bij een geweldsmisdrijf?
Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie als u slachtoffer bent van mishandeling. Zo kan de dader opgespoord worden en kunt u aanspraak maken op schadevergoeding.

Schadevergoeding

Als slachtoffer van een mishandeling zijn er verschillende mogelijkheden om een schadevergoeding te verhalen bij de dader. In eerste instantie is het mogelijk om tijdens het strafproces te gaan voegen. Dit is mogelijk via het zogeheten voegformulier. Dit formulier wordt automatisch naar u toegezonden zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Uiteraard staan wij voor u klaar om u te helpen bij het berekenen van de schade en voor u het voegformulier in te vullen. In sommige gevallen is het namelijk lastig vast te stellen wat de uiteindelijke schade zal gaan zijn. Uiteindelijk doet de strafrechter uitspraak over de schadevergoeding.

Tevens is het mogelijk de dader civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. In een civielrechtelijke procedure, stelt u de dader rechtstreeks aansprakelijk en uw claim komt dan ook direct bij de dader te liggen. Het probleem is vaak dat de dader geen geld heeft om de schade aan u te vergoeden en de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) geen dekking biedt. Indien er wel verhaalsmogelijkheden zijn bij de dader, kan er beslag worden gelegd op bijvoorbeeld huis of loon, om de schadevergoeding veilig te stellen. Hiervoor zijn bijna altijd gerechtelijke stappen noodzakelijk.

Wat kan e-Letsel voor u betekenen?

e-Letsel kan u helpen met het vaststellen van de schadeposten en het beoordelen van de verhaalsmogelijkheden. Wij kunnen u helpen bij het voegen in het strafproces en bij de civielrechtelijke procedure. Wij kunnen u daarbij helpen als de dader bekend is, u geen eigen schuld heeft aan het incident, en als de dader beschikt over de financiƫle middelen om de schade te vergoeden.

Bij hulp bij het voegen in een strafproces werken wij op no-cure, no-pay basis. Wanneer er met succes een schadevergoeding kan worden verhaald bij de strafrechter, zullen wij onze factuur ook bij de rechter neerleggen. In de meeste gevallen wordt de gehele factuur, dan wel een gedeelte betaalbaar gesteld. Op deze manier komt u nooit voor kosten te staan.

Dienstverlening voor u

Wij zijn een onafhankelijk letselschadebureau die voor u door het vuur gaat. Wij werken namelijk niet voor een verzekeringsmaatschappij en zullen alleen handelen in uw belang. Het houdt dan ook niet op bij het juridisch bijstaan, maar wij helpen u zoveel mogelijk uw leven weer op te pakken. U staat er met ons namelijk niet alleen voor!

Letselschade opgelopen door een geweldsdelict? Wij helpen u graag bij het verhalen van uw schade. Onze specialisten zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Neem contact op via het telefoonnummer 010 307 67 52 of ons online-contactformulier.

 

  • Specialistisch
  • Onafhankelijk
  • Volledig Kosteloos
  • Persoonlijke aandacht
  • Contact binnen een werkdag