Schadevergoeding

 
Letselschadevergoeding

Indien u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, dan heeft u de mogelijkheid aanspraak te maken op een schadevergoeding. Deze compensatie is bedoeld om het financiële nadeel te compenseren door een ongeval of voorval. Denk hierbij aan directe medische kosten, indirecte extra kosten en eventuele loonderving. Letselschade kunt u verhalen wanneer u letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout. Maar ook wanneer u bent gebeten door een hond zonder dat u deze uitdaagde of u bent gevallen van een paard van een manege.

Heb ik het recht op een vergoeding

Wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander, heeft u in de meeste gevallen recht op een letselschadevergoeding. Een van onze specialisten zal in het eerste contactmoment samen met u kijken op welke vlakken wij kunnen ondersteunen en of u daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding. De specialist neemt alle omstandigheden rondom het ongeval tot zich en bepaalt de gevolgen van het letsel. Indien de specialist de letselschadezaak haalbaar acht, dan gaan wij u helpen met de juridische stappen.

De letselschadevergoeding

Enerzijds bestaat er materiële schade, schade die direct uit te drukken is in geld. Hierbij moet u denken aan kosten voor eventuele huishoudelijke hulp, voertuigschade, schade aan kleding, vervoerskosten, niet gedekte medische kosten en verlies van arbeidsvermogen. Uiteraard kunnen naast deze kosten ook andere kosten voorkomen. Samen vormen deze kosten uiteindelijk de letselschade. Het is belangrijk dat het financiële nadeel als gevolg van het ongeval wordt vergoed door de aansprakelijke partij.

Aan de andere kant bestaat er ook immateriële schade. Deze schade bestaat uit niet-financiële gevolgen van het ongeval. Denk hierbij aan het ongemak, verdriet en de pijn die het heeft veroorzaakt. De vergoeding die hiervoor beschikbaar wordt gesteld heet smartengeld. Het smartengeld is een tegemoetkoming voor de immateriële schade. De hoogte van het smartengeld is afhankelijke van bijvoorbeeld de ernst van het letsel, leeftijd, arbeidsongeschiktheid etc.

Wanneer geen aanspraak op een vergoeding?

Indien er geen derde aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade, of wanneer er sprake is van verjaring, heeft u geen recht op een schadevergoeding. Een letselschade kan tot 5 jaar na de datum van het ongeval worden geclaimd.  Wil u weten of uw letselschadeclaim kans maakt? Neem dan contact op met ons kantoor.

Letselschade opgelopen, maar u weet niet zeker of u recht heeft op een vergoeding? Wij helpen u bij het verhalen van uw schade. Onze specialisten beantwoorden graag uw vragen en zullen beoordelen of de letselschadezaak haalbaar is. Neem contact op via het telefoonnummer 010 307 67 52 of ons online-contactformulier.

  • Specialistisch
  • Onafhankelijk
  • Volledig Kosteloos
  • Persoonlijke aandacht
  • Contact binnen een werkdag