Oogletsel

 

Oogletsel is een letsel dat vaak een enorme impact heeft op een persoon. Letsel aan het oog kan er immers voor zorgen dat het zicht, soms permanent, minder wordt of zelfs helemaal wegvalt. Dit zorgt voor problemen in het dagelijks leven, op het werk of op school. Iemand die door een ongeval oogletsel heeft opgelopen zal moeten wennen aan het feit dat zijn zicht minder is geworden. Dit kost tijd die je niet kwijt was geweest als er geen sprake was geweest van een ongeval. Een slachtoffer van oogletsel moet vaak re-integreren om te wennen aan de nieuwe situatie.

Kosten oogletsel

Bij oogletsel kunnen verschillende kosten ontstaan. Zo krijgt het slachtoffer rekeningen van bezoeken aan een oogkliniek of een opticien. Ook is bij oogletsel vaak sprake van het verlies van arbeidsvermogen. Het slachtoffer moet wennen aan het feit dat hij minder zicht heeft waardoor hij sommige werkzaamheden niet meer kan verrichten. Het verlies van zicht heeft een grote kans op zogeheten toekomstschade. Onder toekomstschade wordt het verlies van vermogen verstaan dat ontstaan is naar aanleiding van een ongeval, zoals studievertraging of een vermindering van loon omdat het werk voor het ongeval niet meer mogelijk is door het letsel. Al deze kosten moeten worden meegenomen worden en kunnen eventueel worden verhaald.

Smartengeld

Bij oogletsel is er bijna altijd sprake van smartengeld dat in sommige gevallen kan oplopen tot meer dan € 100.000.-. Het verlies van zicht is een ongelofelijk ingrijpende gebeurtenis op iemands leven. Smartengeld dient als compensatie van het verlies aan zicht. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van het letsel. Iemand die tijdelijk zijn zicht (deels) verliest zal minder smartengeld vergoed krijgen dan iemand die permanent zijn volledige zicht heeft verloren naar aanleiding van een ongeval.

Indien het ongeval is veroorzaakt door een derde is de kans groot dat de schade vergoed wordt. Heeft iemand anders bij u schade aan uw oog toegebracht, dan zult u in de meeste gevallen recht hebben op een letselschadevergoeding. e-Letsel is een bureau gespecialiseerd in letselschade. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

  • Specialistisch
  • Onafhankelijk
  • Volledig Kosteloos
  • Persoonlijke aandacht
  • Contact binnen een werkdag